Farm Economics and Management

Kənd təsərrüfatı İqtisadiyyatı və İdarəetmə

RBIS > Farm Economics and Management

RBİS > Kənd təsərrüfatı İqtisadiyyatı və İdarəetmə

Farm Economics and Management

Presents economic indicators from the Farm Data Monitoring System (FDMS) and statistics on farmers’ costs related to agricultural production. Provides access to Farm Management Tools.

Kənd təsərrüfatı İqtisadiyyatı və İdarəetmə

Təsərrüfat Məlumatlarının Monitorinqi Sistemindən (FDMS) iqtisadi göstəriciləri və fermerlərin kənd təsərrüfatı istehsalı ilə bağlı xərclərinə dair statistik məlumatları təqdim edir. Kənd Təsərrüfatı idarəetmə vasitələrinə girişi imkanı verir.