Farm Economics and Management

Kənd təsərrüfatı İqtisadiyyatı və İdarəetmə

RBIS > Farm Economics and Management > Farm Management Tools

RBİS > Kənd təsərrüfatı İqtisadiyyatı və İdarəetmə > Kənd Təsərrüfatı İdarəetmə Vasitələri

Farm Management Tools

Farm Management Tools automate business management, record keeping, and accounting for farms and agribusiness.

In 2019, the eagro.az website was launched as the online platform of Azerbaijan’s Electronic Agricultural Information System (EKTIS) that combines the principles of proximity, good governance, and the application of innovations to farmers. It ensures access to agricultural services and transparency in the provision of these services. It is open to all farmers in Azerbaijan through ASAN Login. The main functions of the system offered to the farmers are as follows:

  • declare parcels and crops for the cultivation period
  • create crop plans for the coming years
  • get farm advice
  • register the animals
  • declare damages to the crops (in order to be compensated)
  • buy farming products
  • apply for subsidies

Kənd Təsərrüfatı İdarəetmə Vasitələri

Kənd Təsərrüfatı idarəetmə vasitələri təsərrüfatlar və aqrobiznes üçün biznesin idarə edilməsini, qeydlərin aparılmasını və uçotunu avtomatlaşdırır.

2019-cu ildə eagro.az saytı Azərbaycanın Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sisteminin (EKTİS) yaxınlıq, yaxşı idarəetmə və innovasiyaların fermerlərə tətbiqi prinsiplərini özündə birləşdirən onlayn platforması kimi istifadəyə verilib. O, kənd təsərrüfatı xidmətlərinə çıxışı və bu xidmətlərin göstərilməsində şəffaflığı təmin edir. ASAN Login vasitəsilə Azərbaycanda bütün fermerlər üçün açıqdır.  Sistemin fermerlərə təklif edilən əsas funksiyaları aşağıdakılardır:

• becərmə dövrü üçün bağlama və əkinləri bəyan etmək
• gələcək illər üçün məhsul planları yaratmaq
• təsərrüfat məsləhəti
• heyvanları qeydiyyata almaq
• əkinlərə dəyən zərəri bəyan etmək (kompensasiya etmək üçün)
• kənd təsərrüfatı məhsullarını almaq
• subsidiyalar üçün müraciət etmək

EKTIS (e-agro)
EKTIS (e-agro)

Entry point

Giriş nöqtəsi

Keçid Keçid
EKTİS (e-agro)
EKTİS (e-agro)

Information about the system

Sistem haqqında məlumat

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə