Applicable Standards & Requirements

Tətbiq olunan Standartlar və Tələblər

RBIS > Applicable Standards & Requirements

RBİS > Tətbiq olunan Standartlar və Tələblər

Applicable Standards & Requirements

Provides practical information about applicable standards and requirements, including food trade quality, export procedures, quality certificates, organic agriculture, and public, plant, and animal health.

Tətbiq olunan Standartlar və Tələblər

Qida ticarətinin keyfiyyəti, ixrac prosedurları, keyfiyyət sertifikatları, üzvi kənd təsərrüfatı, ictimai, bitki və heyvan sağlamlığı daxil olmaqla, tətbiq olunan standartlar və tələblər haqqında praktiki məlumat verir.