Farm Economics and Management

Kənd təsərrüfatı İqtisadiyyatı və İdarəetmə

Economic Indicators

Farm Data Monitoring System (FDMS) in Azerbaijan was launched as part of a project of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Since 2015, FDMS data collection process covers all regions of the country. Within the framework of FDMS, farm surveys include the following topics:
• General Farm information
• Workforce
• Capital
• Credits
• Agricultural Production
• Production Costs
The system is managed by Agricultural Economics Research Centre under the Ministry of Agriculture.
 

İqtisadi Göstəricilər

Azərbaycanda Fermer Təsərrüfatı Məlumatlarının Monitorinqi Sistemi (FDMS) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) layihəsi çərçivəsində istifadəyə verilib. 2015-ci ildən etibarən FDMS məlumatların toplanması prosesi ölkənin bütün regionlarını əhatə edir. FDMS çərçivəsində təsərrüfat sorğularına aşağıdakı mövzular daxildir:
* Fermer Təsərrüfatı haqqında ümumi məlumat
* İşçi qüvvəsi
* Kapital
* Kreditlər
* Kənd təsərrüfatı istehsalı
* İstehsal xərcləri
Sistem Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən idarə olunur.
 

AqroData
AgroData

Main Economic Indicators

Əsas İqtisadi Göstəricilər

Keçid Keçid
FTMS
FDMS

Farm Data Monitoring System in Azerbaijan

Azərbaycanda Fermer Təsərrüfatı Məlumatlarının Monitorinq Sistemi

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə