KYBİS xəbərləri

RBIS > KYBİS xəbərləri

RBIS Project Closing Conference will be held on 6th of December 2022

KYBİS Layihəsinin Yekun Konfransı 6 Dekabr 2022-ci ildə keçiriləcəkdir

The Common Agricultural Policy (CAP) of European Union (EU) supports the sustainability, vibrancy and economic viability of rural areas through funding and actions that support agriculture and rural development. 

Rural development is the 'second pillar' of the CAP, reinforcing the 'first pillar' of income supports and market measures by strengthening the social, environmental, and economic sustainability of rural areas.

The CAP contributes to the sustainable development of rural areas through three long-term objectives:

  • fostering the competitiveness of agriculture and forestry;
  • ensuring the sustainable management of natural resources and climate action;
  • achieving a balanced territorial development of rural economies and communities including the creation and maintenance of employment.

In line with the above EU objectives, Support to Development of a Rural Business Information System (RBIS) in the Republic of Azerbaijan project, that is funded by the EU, aims to strengthen and upgrade institutional and technical capacities of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan in developing such portal to provide rural market information services, creating an enabling environment for agricultural cooperation and to provide reliable data for use in agriculture and rural development policy making and the assessment of policy impact.

The objective of the RBIS project is to develop a portal, which will provide relevant, reliable and up-to date information to all private and public counterparts in the rural and agricultural sector. The main private users of the portal are foreseen to be farmers, suppliers, processing industry and traders, while the public users are the administration and the different agencies.

The direct beneficiaries targeted by the project are the Ministry of Agriculture (MoA) and the Ministry of Economy (MoE), including some of their recently created new institutions. The Agricultural Research Center (ARC) under the Ministry of Agriculture is the main coordinator of the project for the MoA related results and activities.

There has been considerable achievement reached during the lifetime of the project with the support and active involvement of Beneficiaries.  Those include but now limited to:

Result 1: Existing IT environment in Azerbaijan assessed, Rural Business Information System Portal developed, Beneficiary trained for future maintenance of RBIS Portal, Open access to data and information for different level of stakeholders increased;

Result 2: Increased capacities in using advanced econometric models for data analysis, publications and decision making, Deep analysis of Horticulture and Livestock Sectors for future reference, Series of Thematic Capacity Building Workshops in rural development programming conducted;

Result 3: 3 scientific articles about newly developed Crop Production Estimation System have been drafted and published, FDMS System in Azerbaijan analyzed, and practical solutions proposed for improvement and alignment with EU practices, Agricultural Price Collection System in Azerbaijan has been analyzed and a Strategy and Action plan for improvement of the current system prepared in close cooperation with ARC;

Result 4: Economic development indicators has been defined for monitoring of regional development changes and competitiveness, A brochure for promoting non-oil capacities of the Quba-Khachmaz Region prepared, Existing online systems are integrated in RBIS Portal for further visibility;

Result 5: 2 Study Visits conducted, ARC signed MoU with Thünen Institute to become a member of AGMEMOD Network, MoE took a week of intensive training on e-Governance for regional/rural development, RBIS portal and its use was communicated to regional, local and administrative stakeholder via trainings, field visits, workshops and meetings, Visibility materials distributed for EU and RBIS Project Visibility during physical events. 

Within the scope of the Closing Conference, the high-level representatives from MoA/ARC, MoE and EU Delegation to Azerbaijan and Technical Assistance Team will welcome the participants and speak about their perception of the RBIS Project, achieved results and lessons learned.

Experienced IT Experts of the project will make a detailed presentation about the RBIS Portal, focusing on the technical specialties of the portal and its use, EU experience in this area and Portal’s relevance, efficiency and sustainability. 

Additional main subjects to be covered by RBIS technical experts include Sector Analysis for Key Sectors of Agriculture and Development & Implementation of Pilot Early Estimation System in the Guba-Khachmaz economic region.

The Closing Conference of the RBIS Project will be held on 6th December 2022 in Hilton Hotel Baku in order to disseminate the results achieved under the RBIS project between January 2020-December 2022 with a special focus on the RBIS Portal developed under Result 1.

Avropa İttifaqının (Aİ) Ümumi Kənd Təsərrüfatı Siyasəti (ÜKTS) kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafına dəstək verən maliyyələşdirmə və tədbirlər vasitəsilə kənd yerlərinin davamlılığını, canlılığını və iqtisadi həyat qabiliyyətini dəstəkləyir.

Kənd yerlərinin inkişafı kənd yerlərinin sosial, ekoloji və iqtisadi dayanıqlığını gücləndirməklə gəlir dəstəyi və bazar tədbirlərinin “birinci sütunu”nu gücləndirən ÜKTS-nin “ikinci sütunu”dur.

ÜKTS üç uzunmüddətli məqsəd vasitəsilə kənd yerlərinin davamlı inkişafına töhfə verir:

  • kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinin artırılması;
  • təbii sərvətlərin və iqlim fəaliyyətlərinin davamlı idarə olunmasının təmin edilməsi;
  • məşğulluğun yaradılması və saxlanması da daxil olmaqla kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatlarının və icmalarının balanslaşdırılmış ərazi inkişafına nail olmaq.

Aİ-nin yuxarıdakı məqsədlərinə uyğun olaraq, Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən Azərbaycan Respublikasında Kənd yerlərində Biznes İnformasiya Sisteminin (KYBİS) Yaradılmasına Dəstək layihəsi kənd bazarına dair məlumat xidmətlərinin göstərilməsi, kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq üçün əlverişli mühitin yaradılması və kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı siyasətinin hazırlanmasında və siyasətə təsirin qiymətləndirilməsində istifadə üçün etibarlı məlumatların təmin edilməsi məqsədilə belə portalın hazırlanmasında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyinin institusional və texniki imkanlarını gücləndirmək və təkmilləşdirmək məqsədi daşıyır.

KYBİS layihəsinin məqsədi kənd yerlərində və kənd təsərrüfatı sektorunda bütün özəl və dövlət tərəfdaşlarını müvafiq, etibarlı və aktual məlumatlarla təmin edəcək portal hazırlamaqdır. Portalın əsas şəxsi istifadəçiləri fermerlər, təchizatçılar, emal sənayesi və treyderlər, ictimai istifadəçilər isə administrasiya və müxtəlif agentliklərdir.

Layihənin hədəf aldığı birbaşa benefisiarlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) və İqtisadiyyat Nazirliyidir (İN), o cümlədən onların yeni yaradılmış bəzi qurumlarıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi (ATM) KTN ilə bağlı nəticələr və fəaliyyətlər üzrə layihənin əsas koordinatorudur.

Layihənin həyata keçirildiyi müddətdə Benefisiarların dəstəyi və fəal iştirakı ilə əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bunlara daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşır:

Nəticə 1: Azərbaycanda mövcud İT mühiti qiymətləndirilib, Kənd yerlərində Biznes İnformasiya Sistemi Portalı hazırlanıb, Benefisiar KYBİS Portalının gələcək istismarı üçün təlim keçib, müxtəlif səviyyələrdə maraqlı tərəflər üçün məlumatlara açıq çıxış artıb;

Nəticə 2: Məlumatların təhlili, nəşrlər və qərarların qəbulu üçün qabaqcıl ekonometrik modellərdən istifadə imkanlarının artırılması, Gələcəkdə istinad üçün Bağçılıq və Heyvandarlıq Sektorlarının dərin təhlili, Kənd yerlərinin inkişafı proqramlaşdırmasında keçirilmiş Tematik Bacarıqların Artırılması Seminarları;

Nəticə 3: Yeni hazırlanmış Bitki Məhsullarının Qiymətləndirilməsi Sistemi haqqında 3 elmi məqalə hazırlanmış və nəşr edilmiş, Azərbaycanda FDMS Sistemi təhlil edilmiş, təkmilləşdirilməsi və Aİ təcrübələrinə uyğunlaşdırılması üçün təklif olunan praktiki həllər, Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı Qiymətlərinin Yığım Sistemi təhlil edilmiş və Strategiya və Mövcud sistemin təkmilləşdirilməsi üzrə ATM ilə sıx əməkdaşlıq əsasında hazırlanmış tədbirlər planı;

Nəticə 4: Regional inkişaf dəyişikliklərinin və rəqabətqabiliyyətliliyinin monitorinqi üçün iqtisadi inkişaf göstəriciləri müəyyən edilmiş, Quba-Xaçmaz regionunun qeyri-neft potensialının təşviqi üçün broşür hazırlanmış, Mövcud onlayn sistemlər daha çox görünməsi üçün KYBİS Portalına inteqrasiya olunmuşdur;

Nəticə 5: 2 Tədqiqat Səfəri keçirilmiş, ATM AGMEMOD Şəbəkəsinin üzvü olmaq üçün Thünen İnstitutu ilə memorandum imzalamış, İN regional/kənd yerlərinin inkişafı üçün e-İdarəetmə mövzusunda bir həftə intensiv təlim keçirilmiş, KYBİS portalı və onun istifadəsi, inzibati maraqlı tərəflərə təlimlər, sahə səfərləri, seminarlar və görüşlər, fiziki tədbirlər zamanı Aİ və KYBİS Layihəsinin görünüşü üçün paylanmış görünmə materialları regional, yerli qurumlara çatdırılmışdır.

Yekun Konfransda KTN/ATM, İN və Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin yüksək səviyyəli nümayəndələri və Texniki Yardım Qrupu iştirakçıları salamlayacaq və KYBİS Layihəsi ilə bağlı onların təsəvvürləri, əldə edilmiş nəticələr və öyrənilmiş dərslər haqqında danışacaqlar.

Layihənin təcrübəli İT Mütəxəssisləri portalın texniki xüsusiyyətlərinə və ondan istifadəyə, bu sahədə Aİ təcrübəsinə və Portalın aktuallığına, səmərəliliyinə və davamlılığına diqqət yetirərək KYBİS Portalı haqqında ətraflı təqdimatla çıxış edəcəklər.

KYBİS texniki ekspertləri tərəfindən əhatə olunacaq əlavə əsas mövzulara Kənd Təsərrüfatının Əsas Sektorları üçün Sektor Təhlili və Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda İnkişaf və Pilot Erkən Qiymətləndirmə Sisteminin Tətbiqi daxildir.

2020-ci ilin Yanvar - 2022-ci ilin Dekabr ayları arasında KYBİS layihəsi çərçivəsində əldə edilmiş Nəticə 1 əsasında hazırlanmış KYBİS Portalına xüsusi diqqət yetirilməklə və yayılması məqsədilə KYBİS Layihəsinin Yekun Konfransı 6 Dekabr 2022-ci il tarixində Bakıda Hilton Otel-də keçiriləcəkdir.

Ən Son Xəbərlər

News
RBIS Project Closing Conference will be held on 6th of December 2022
KYBİS Layihəsinin Yekun Konfransı 6 Dekabr 2022-ci ildə keçiriləcəkdir
Daha çox
News
RBIS Portal Acceptance Meetings
KYBİS Portalının Qəbul İclasları
Daha çox
News
RBIS Design & UI/UX Workshops
KYBİS Dizayn və UI/UX Seminarları
Daha çox