Rural Business Advice

Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri

RBIS > Rural Business Advice > Weather Monitoring and Forecast

RBİS > Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri > Hava Monitorinqi və Proqnozu

Weather Monitoring and Forecast

National Hydrometeorological Service provides weather forecast for the whole country and the regions of Azerbaijan. It also provides useful information on agrometeorology, including agrometeorological observation, bulletin, review and forecast. Various data important for agriculture are presented on the website.

Norvegian Meteorological Institute is known for accurate and detailed weather forecasts. The interactive map available on their web site provides detailed information also for the districts of Azerbaijan.

Hava Monitorinqi və Proqnozu

Milli Hidrometeorologiya Xidməti bütün ölkə və Azərbaycanın rayonları üzrə hava proqnozunu təqdim edir. O, həmçinin aqrometeorologiyaya dair faydalı məlumatlar, o cümlədən aqrometeoroloji müşahidə, bülleten, icmal və proqnoz təqdim edir. Saytda kənd təsərrüfatı üçün vacib olan müxtəlif məlumatlar təqdim olunur.

Norveç Meteorologiya İnstitutu dəqiq və ətraflı hava proqnozları ilə tanınır. Onların internet saytında yerləşdirilən interaktiv xəritədə Azərbaycanın rayonları haqqında da ətraflı məlumat verilir.

Milli Hidrometeorologiya Xidməti
National Hydrometeorological Service

Weather forecast

Hava proqnozu

Keçid Keçid
Aqrometeoroloji bülleteni
Agrometeorological bulletin

Monthly overview of meteorological data and crop status

Meteoroloji məlumatların və məhsulun vəziyyətinin aylıq icmalı

Keçid Keçid
Aqrometeoroloji proqnoz
Agrometeorological forecast

3-day agrometeorological forecast

3 günlük aqrometeoroloji proqnoz

Keçid Keçid
Norveç Meteorologiya İnstitutu
Norwegian Meteorological Institute

Weather Forecast Map

Hava Proqnozu Xəritəsi

Keçid Keçid