Policy Implementation

Siyasətin həyata keçirilməsi

RBIS > Policy Implementation > Legislation, Reports and Studies

RBİS > Siyasətin həyata keçirilməsi > Qanunvericilik, Hesabatlar və Araşdırmalar

Legislation, Reports and Studies

On the web site of the Ministry of Agriculture, access to relevant laws, decrees and orders of the President and of the Cabinet of Ministers is provided.

Monitoring and Evaluation portal provides access to Strategic Road Map and State Program on Agriculture and Food Safety as well as monitoring and evaluation reports.

Agro Research Center publishes monthly information bulletins on Agriculture in Azerbaijan that contain an overview of production indicators, wholesale prices, export indicators, state support and news.

Various reports and studies are available for download through the Documents Search and Download Tool.

Qanunvericilik, Hesabatlar və Araşdırmalar

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin internet saytında müvafiq qanunlar, Prezidentin və Nazirlər Kabinetinin fərman və sərəncamları ilə tanış olmaq imkanı yaradılıb.

Monitorinq və Qiymətləndirmə portalı Strateji Yol Xəritəsi və Kənd Təsərrüfatı və Qida Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Proqramı, eləcə də monitorinq və qiymətləndirmə hesabatlarına çıxışı təmin edir.

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı ilə bağlı aylıq məlumat bülletenləri dərc edir ki, burada istehsal göstəriciləri, topdansatış qiymətləri, ixrac göstəriciləri, dövlət dəstəyi və xəbərlər əks olunub.

Sənədləri Axtarış və Yükləmə Aləti vasitəsilə müxtəlif hesabatlar və tədqiqatlar yükləmək mümkündür.

Kənd təsərrüfatı haqqında qanunvericilik
Legislation on Agriculture

Laws, decrees and decisions on agriculture

Kənd təsərrüfatı ilə bağlı qanunlar, fərmanlar və qərarlar

Keçid Keçid
Monitorinq və Qiymətləndirmə portalı
Monitoring and Evaluation portal

Monitoring and evaluation of strategic roadmaps, government programs and action plans

Strateji yol xəritələrinin, dövlət proqramlarının və fəaliyyət planlarının monitorinqi və qiymətləndirilməsi

Keçid Keçid
Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı
Agriculture in Azerbaijan

Monthly Information Bulletins

Aylıq məlumat bülletenləri

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə