Investments In Rural Areas

Kənd Yerlərində İnvestisiyalar

Agro Invest

Agro Economics Research Center operates the AZAgroInvest.az portal to increase the awareness of entrepreneurs about investment opportunities in agribusiness fields. The portal consists of three main sections:

  • Investment Analysis
  • Sectorial Reports
  • Investment Environment

In the Investment Analysis section, capital and operational expenditures for the production of agricultural products are calculated based on six criteria. The portal features a visualized calculation panel with the outputs of investment efficiency for products, enabling the entrepreneurs to visually evaluate the overall situation in the sector in which they want to invest.

Information on the production of individual crop and livestock products is provided in the Sectorial Reports section, covering information on area, production, yield, price, import, export, and global indicators.

Relevant regulations (tax and customs, investment promotion, state support in agriculture) are provided in the Investment Environment section. Information on exemption from VAT on production, sale, import and export of agricultural products, services, means of production, relevant customs import duty concessions, relevant regulations in the direction of state support and temporary concessions on investment promotion is presented in this section.

Aqro İnvest

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi (ATM) sahibkarların aqrobiznes sahələrində investisiya imkanları haqqında məlumatlılığını artırmaq üçün AZAgroInvest.az portalını idarə edir. Portal üç əsas bölmədən ibarətdir:

  • İnvestisiya Təhlili
  • Sektor Hesabatları
  • İnvestisiya Mühiti

İnvestisiyaların təhlili bölməsində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün əsaslı və əməliyyat xərcləri altı meyar əsasında hesablanır. Portalda məhsullar üçün investisiya səmərəliliyinin nəticələri ilə vizuallaşdırılmış hesablama paneli var ki, bu da sahibkarlara investisiya etmək istədikləri sektordakı ümumi vəziyyəti əyani şəkildə qiymətləndirməyə imkan verir.

Sahə, istehsal, məhsuldarlıq, qiymət, idxal, ixrac və qlobal göstəricilər haqqında məlumatları əhatə edən Sahə Hesabatları bölməsində ayrı-ayrı bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsalına dair məlumatlar verilmişdir.

İnvestisiya mühiti bölməsində müvafiq qaydalar (vergi və gömrük, investisiyaların təşviqi, kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi) verilir. Bu bölmədə kənd təsərrüfatı məhsullarının, xidmətlərin, istehsal vasitələrinin istehsalının, satışının, idxalının və ixracının ƏDV-dən azad edilməsi, müvafiq gömrük idxal rüsumları güzəştləri, dövlət dəstəyi istiqamətində müvafiq normativ hüquqi aktlar və investisiyaların təşviqi üzrə müvəqqəti güzəştlər haqqında məlumat verilir.

AZAgroInvest
AZAgroInvest

Platform for investors in agribusiness

Aqrobiznesdə investorlar üçün platforma

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə