Rural Business Advice

Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri

RBIS > Rural Business Advice > Agrarian Insurance

RBİS > Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri > Aqrar Sığorta

Agrarian Insurance

Agrarian Insurance Fund (ASF) was established to ensure the organization, development and stability of the agrarian insurance system that covers crops, animal husbandry and aquaculture. Detailed information, including the description of insurance products, educational articles, FAQ and insurance calculators is provided on the ASF web site. 

Aqrar Sığorta

Aqrar Sığorta Fondu (ASF) əkinçilik, heyvandarlıq və balıqçılıq sahələrini əhatə edən aqrar sığorta sisteminin təşkilini, inkişafını və dayanıqlığını təmin etmək məqsədilə yaradılıb. Sığorta məhsullarının təsviri, maarifləndirici məqalələr, tez-tez verilən suallar və sığorta kalkulyatorları daxil olmaqla ətraflı məlumat ASF-nin internet saytında verilmişdir. 

Aqrar Sığorta Fondu
Agrarian Insurance Fund

Information about agrarian insurance

Aqrar sığorta haqqında məlumat

Keçid Keçid
Məhsul Sığortası Kalkulyatoru
Crop Insurance Calculator

Calculation of the insurance fee

Sığorta haqqının hesablanması

Keçid Keçid
Mal-qaranın sığortası kalkulyatoru
Livestock Insurance Calculator

Calculation of the insurance fee

Sığorta haqqının hesablanması

Keçid Keçid
Aqrar Sığorta Statistikası
Agrarian Insurance Statistics

Statistics about agrarian insurance based on data from the Agrarian Insurance Fund

Aqrar sığorta ilə bağlı statistika Aqrar Sığorta Fondunun məlumatlarına əsaslanır

Keçid Keçid